Azet page Youtube channel Facebook page

Vítame Vás na stránkach spoločnosti AGROVARIA

Spoločnosť AGROVARIA sme založili v roku 1991, už viac než 27. rokov sme na Slovenskom, Českom a Maďarskom trhu. Od začiatku sme zakladali na individuálnom prístupe k našim zákazníkom, čím sme vo veľmi krátkom čase získali pevnú pozíciu na slovenskom trhu v oblasti závlaha, poľnohospodárskej techniky, technológie na spracovania živočíšnych odpadov, v oblasti poradenstva.

V roku 2002 sme vytvorili skúšobné polia pri obci Mužla kde pestujeme čo najširšiu škálu poľnohospodárskych plodín a zeleniny. Našim cieľom nebolo len vytvorenie podmienok pre testovanie a predstavenie nami ponúkaných technológií, ale aj možnosť priblížiť sa k našim zákazníkom, lepšie pochopiť životné situácie s ktorými sa pri svojej práci stretávajú. Práve skúsenosti z tohto projektu nám poskytli informácie, podľa ktorých vieme riešiť špeciálne potreby každého nášho partnera a poskytnúť najlepšie agrotechnické riešenia pri čom chápeme dôležitosť ekonomických úspor pri tejto náročnej a občas nevďačnej profesii.

V súčasnosti našim partnerom ponúkame svoje skúsenosti pri zvyšovaní produkčných a ekonomických efektov z poľnohospodárskej výroby pomocou širokej škály produktov od popredných svetových výrobcov značiek CIPA International, RM, WESTERN, NAANDANJAIN, KOMET, SIME, DOSMATIC, ROVATTI, DODA, GARFORD.

Naše aktivity v krátkosti:

  • Dodávky, servis závlahových strojov TURBO CIPA, WESTERN a mikrozadážďovacích zariadení NAANDANJAIN.
  • Dodávky závlah pre športové plochy od firmy NAANDANJAIN, SIME.
  • Stroje pre ekologické spracovanie a aplikáciu odpadov z poľnohospodárskej prvovýroby od firmy DODA.
  • Predaj strojov na bioseparáciu netriedených komunálnych odpadov.
  • Predaj strojov na rýchle odvodňovanie poľnohospodárskej pôdy aj intravilánu po nepredvídateľných prírodných kalamitách – povodniach.
  • Subdodávky zariadení do BPS – miešadlá fermentorov, čerpadlá, rozvodové potrubia z inox ocele.
  • Predaj a servis okopávacích robotov GARFORD pre zeleninárstvo aj klasickú rastlinnú výrobu.
  • Predaj vysokokvalitných zariadení hnojív DOSMATIC.

Ponúkame Vám technický pokrok, neustálu inováciu, prevádzkovú bezpečnosť, spoľahlivý servis a korektný obchodný vzťah už viac než 25 rokov.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a na nové výzvy ktoré nám pripravíte.